به خردمندی خوش آمدید!

ارتباط با ما

همراه عزیز خردمندی

سلام و ادب

برای کلاس های فبک و کارگاه نوجوان و بزرگسال با پشتیبان کلاس ها خانم پرویزی در ارتباط باشید: 09981505364

برای کارگاه تسهیلگری فبک با مسئول برگزاری دوره خانم لابدی در ارتباط باشید: 09981497608